ĐIỀU KHOẢN HOẠT ĐỘNG
1. Giới thiệu
Chào mừng bạn đến với hệ thống 2HOME. Chúng tôi là Công ty TNHH 2HOME, cung cấp sàn giao dịch thương mại điện tử trực tuyến nhằm cung cấp thông tin về chỗ ở (dưới đây gọi là “cơ sở lưu trú”, “căn hộ”, “phòng”) cho những người tìm kiếm những nơi như vậy để thuê và cung cấp các dịch vụ trang trí (dưới đây gọi là “Dịch Vụ”) tại các chỗ ở khi người thuê có nhu cầu.
BẠN VUI LÒNG ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN HOẠT ĐỘNG DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY. VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY XÁC NHẬN VIỆC CHẤP THUẬN VÀ TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DƯỚI ĐÂY.
Trang web www.2home.vn (“Trang Web”) do Công ty TNHH 2home (“chúng tôi”, “2HOME”) quản lý. Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng Trang Web, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các Điều Khoản Hoạt Động được quy định dưới đây và các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn ở các điều khoản và điều kiện về bảo mật mà chúng cấu thành các thành phần không thể tách rời của các Điều Khoản Hoạt Động (“Điều Khoản”) này. Điều khoản Hoạt Động – kể cả khi được sửa đổi trong nhiều thời điểm – tạo thành toán bộ hợp đồng, đồng thời hủy bỏ và thay thế bất kỳ hợp đồng hoặc thỏa thuận không chính thức nào khác (bằng lời nói hoặc bằng văn bản), giữa bạn và 2home về nội dung trong thỏa thuận đó, trừ khi có quy định khác rõ ràng.
Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung và loại bỏ các Điều Khoản này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Bạn phải đọc các Điều Khoản này trước khi sử dụng Trang Web. Bằng việc tiếp tục sử dụng Trang Web này sau khi đã có những thay đổi như vậy đối với các Điều Khoản, Người dùng (người truy cập và sử dụng trang web), Thành Viên (Người dùng đã đăng ký tài khoản cá nhân trên Trang Web) (gọi chung là “khách hàng”, “bạn”) đồng ý và chấp thuận với những thay đổi đó. Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào khác của chúng tôi, thì việc sử dụng của bạn được dựa trên sự chấp thuận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện được áp dụng đối với các dịch vụ đó.

2. Sử dụng trang web
Khách hàng dùng trang web để đăng ký thành viên bằng số điện thoại, email, facebook; tạo mật khẩu; xem thông tin về các căn hộ cho thuê, các dịch vụ của 2home cùng các tin tức, thông tin khuyến mãi; đặt phòng và thanh toán trực tiếp tại trang web.

3. Thanh toán
Bạn sử dụng 1 trong các phương thức thanh toán sau:
- Thanh toán trực tuyến: 2home chấp nhận thanh toán với hầu hết các loại thẻ nội địa
- Thanh toán bằng chuyển khoản: chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ATM, qua Internet Banking hoặc chuyển khoản tại quầy giao dịch của Ngân hàng.
- Thanh toán bằng số dư tài khoản 2HOME: Bạn có thể đăng ký trở thành thành viên của 2HOME và đăng ký các gói trả trước để tạo số dư trong tài khoản 2HOME, sau đó bạn có thể sử dụng số dư này để đặt phòng và sử dụng dịch vụ.
Lưu ý:
Khi bạn thanh toán trước đặt phòng, đăng ký gói trả trước với 2home, bạn đồng ý ủy quyền cho chúng tôi thu tiền và xử lý (bao gồm việc thu tiền và xử lý thông qua bên thứ ba) thông tin của bạn cần thiết cho bên cung cấp xử lý dịch vụ hoặc tổ chức tài chính đã cấp Công Cụ Thanh Toán cho bạn như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ nội địa để xác nhận thông tin của bạn. Thông tin cá nhân của bạn do chúng tôi thu thập có thể chia sẻ với bên thứ ba (bao gồm để xử lý giao dịch và/hoặc duy trì tài khoản của bạn) đã được nêu rõ trong Chính sách Bảo Mật. Xin vui lòng kiểm tra kỹ các thông tin chi tiết về đặt phòng để biết bất kỳ điều kiện nào như vậy trước khi thực hiện việc đặt phòng của bạn. Trong trường hợp có gian lận Công Cụ Thanh Toán hoặc việc sử dụng trái phép Công Cụ Thanh Toán của bạn bởi các bên thứ ba, bạn phải liên hệ với ngân hàng hoặc tổ chức phát hành thẻ của bạn ngay lập tức khi biết được việc sử dụng trái phép đó. Bạn cam kết rằng các thông tin chi tiết mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi thực hiện việc đặt phòng là đầy đủ và chính xác.

4. Chương trình tích điểm
Điều kiện:
Sau khi đăng ký tài khoản cá nhân trên trang web, bạn sẽ trở thành thành viên của 2home và được tích điểm sau mỗi lần đặt phòng thành công.
Tích luỹ điểm:
Bạn sẽ tích được 1 điểm với mỗi 100.000 VNĐ đặt phòng đã hoàn thành (không tính giá trị đặt dịch vụ) thông qua trang web 2home.vn. Trong trường hợp bạn sử dụng mã giảm giá thì giá trị được giảm sẽ không được dùng để tính điểm, điểm chỉ được tính dựa trên giá trị bạn thanh toán thực tế. Ví dụ giá trị đặt phòng của bạn là 1.000.000 VNĐ và bạn sử dụng mã khuyến mãi nên được giảm 200.000 VNĐ thì bạn sẽ chỉ được tích điểm dựa trên số tiền đặt phòng thực tế mà bạn thanh toán là 800.000 VNĐ, tương ứng với 8 điểm.
Quy đổi:
- Cứ mỗi 50 điểm tích được, bạn có thể chuyển đổi thành mã khuyến mãi có giá trị là 50.000 VNĐ. Mã khuyến mãi chỉ được áp dụng khi bạn đặt phòng trên trang web 2home.vn;
- Sau khi chuyển đổi điểm thành mã khuyến mãi, số điểm của bạn sẽ bị giảm đi bằng với số điểm bạn vừa chuyển đổi;
- Mã khuyến mãi không được quy đổi thành tiền hoặc bất kỳ hình thức nào khác;
- Mã khuyến mãi được chuyển đổi từ tích điểm chỉ có giá trị sử dụng 1 lần.
Sử dụng mã khuyến mãi được chuyển đổi từ điểm tích luỹ:
- Bạn điền mã khuyến mãi tại đơn đặt phòng của mình trước khi tiến hành thanh toán đơn đặt phòng;
- Chỉ được dùng 1 mã khuyến mãi cho mỗi lần đặt phòng, không áp dụng đồng thời với các loại mã khuyến mãi khác.
Thời hạn hiệu lực:
- Không áp dụng thời hạn hiệu lực đối với số điểm tích được.
- Mã khuyến mãi khi đã được chuyển đổi từ điểm tích luỹ có thời hạn hiệu lực là 01 năm kể từ thời điểm chuyển đổi.
Quy định chung:
Trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi bảo lưu các quyền sau đây và sẽ thông báo cho bạn thông qua trang web và các kênh tin tức của 2home trước thời gian áp dụng:
- Thay thế, điều chỉnh hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của chương trình tích điểm (bao gồm việc bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ điều khoản nào);
- Thu hồi, điều chỉnh và/hoặc tính lại bất kỳ số điểm nào đã được tích;
- Thay đổi số điểm được tích lũy tính trên giá trị thanh toán thực tế của các đơn đặt phòng;
- Điều chỉnh các điều kiện và yêu cầu đối với việc tích lũy điểm;
- Điều chỉnh hoạt động có thể tích lũy điểm;
- Điều chỉnh phương thức sử dụng để tính số điểm.

5. Gói trả trước
Chúng tôi cung cấp cho các thành viên của 2HOME các gói trả trước như sau:
- Gói BẠC: tương ứng với số tiền thanh toán trước là 5.000.000 VNĐ
- Gói VÀNG: tương ứng với số tiền thanh toán trước là 10.000.000 VNĐ
- Gói KIM CƯƠNG: tương ứng với số tiền thanh toán trước là 15.000.000 VNĐ
Thành viên có thể mua gói trả trước để thanh toán trước cho các lần đặt phòng của mình. Thành viên thanh toán gói trả trước bằng các phương thức do chúng tôi cung cấp. Giá trị gói trả trước mà bạn thanh toán thành công sẽ được ghi nhận vào số dư trong tài khoản cá nhân của bạn tại trang web của chúng tôi, số dư này sẽ giảm tương ứng với giá trị đặt phòng và sử dụng dịch vụ của bạn khi bạn lựa chọn hình thức thanh toán bằng số dư tài khoản 2HOME. Giá trị của các gói trả trước chỉ được sử dụng để thanh toán đặt phòng và dịch vụ trên trang web của chúng tôi, không được hoàn trả hay chuyển đổi sang bất kỳ hình thức nào khác.
Khi mua gói trả trước, bạn sẽ được tặng điểm vào phần điểm tích lũy của tài khoản cá nhân trong trang web, cụ thể như sau:
- Khi mua gói BẠC, thành viên được tặng 50 điểm
- Khi mua gói VÀNG, thành viên được tặng 120 điểm
- Khi mua gói KIM CƯƠNG, thành viên được tặng 180 điểm

6. Chính sách huỷ, chỉnh sửa và hoàn tiền
Bằng cách thực hiện đặt phòng trên trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận và đồng ý các điều kiện đặt phòng có liên quan, bao gồm cả các chính sách hủy phòng và việc đã đặt phòng và được xác nhận nhưng không đến nhận phòng áp dụng đối với đặt phòng đó, và bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nào của chủ nhà có thể áp dụng đối với đặt phòng của bạn hoặc trong thời gian lưu trú của bạn, bao gồm các dịch vụ và/hoặc sản phẩm được cung cấp bởi chủ nhà (các điều khoản và điều kiện giao nhận của một căn hộ có thể đạt được với căn hộ có liên quan). Chính sách hủy được đăng tải sẵn trên Trang Web tại các trang về thông tin căn hộ hoặc trong mục ”Chính sách Hủy - Chỉnh Sửa” hoặc các mục tương tự, và trong email. Chúng tôi đề nghị bạn đọc chính sách hủy - chỉnh sửa một cách cẩn thận trước khi thực hiện việc đặt phòng. Xin vui lòng kiểm tra kỹ các thông tin chi tiết về đặt phòng và Chính sách Hủy - Chỉnh Sửa Đơn Đặt Căn Hộ và Dịch Vụ để biết bất kỳ điều kiện nào như vậy trước khi thực hiện việc đặt phòng của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết các phát sinh, khiếu nại về Chính sách hủy-chỉnh sửa đơn đặt phòng và dịch vụ sau thời điểm Khách hàng đặt phòng thành công.

7. Giá, Phí, Khuyến mãi
Giá, Phí
Mỗi căn hộ có mức giá thuê khác nhau và các cách tính giá khác nhau do chủ nhà quy định. Giá các dịch vụ trang trí do 2HOME quy định và được tính riêng. Giá thuê căn hộ mà chủ nhà quy định hiển thị trên trang web không bao gồm: giá dịch vụ trang trí của 2HOME, phí gửi xe của bạn trong thời gian lưu trú tại căn hộ, phí sử dụng các tiện ích ngoài căn hộ, phí sử dụng đồ ăn/đồ uống có sẵn tại căn hộ (nếu được quy định tại căn hộ). Xin vui lòng kiểm tra kỹ các thông tin về giá và cách tính giá theo thời gian lưu trú trước khi thực hiện việc đặt phòng của bạn.
Mỗi căn hộ có thể có các loại giá sau:
- Giá khung giờ đầu
- Giá mỗi giờ tiếp theo
- Giá thuê ngày đêm (căn hộ có quy định giờ nhận/trả phòng và căn hộ không quy định)
- Giá mỗi giờ ở thêm theo ngày
- Giá ưu đãi đêm
- Giá trong ngày
- Giá ngày cuối tuần
- Giá ngày đặc biệt
Mỗi căn hộ cũng có thể có các loại phí sau được quy định trên trang web (không bao gồm trong giá thuê căn hộ):
- Phí ở thêm người
- Phí dọn dẹp
Khuyến mãi
Thành viên có thể nhận khuyến mãi của 2HOME và các đối tác của 2HOME khi đặt phòng trên trang web bằng cách sử dụng các mã khuyến mãi trước khi thanh toán đặt phòng.

8. Chính sách tiền cọc
Tiền cọc là khoản tiền được chuyển thêm (ngoài tiền thanh toán đơn đặt phòng) để đảm bảo khách hàng không làm hư hại, làm mất tài sản, vi phạm quy định trong căn hộ trong thời gian ở tại căn hộ. Tiền cọc không có chức năng thanh toán đặt phòng hoặc giữ phòng. Chủ nhà đưa ra quy định cụ thể các trường hợp cần thu tiền cọc, số tiền và liệt kê các khoản phạt chi tiết (nếu có)
Khoản tiền này sẽ do chủ nhà tự thu của khách hoặc 2home thu hộ chủ nhà, được hoàn trả lại toàn bộ cho khách nếu không có thiệt hại nào từ căn hộ và khách không vi phạm quy định của căn hộ. Ngược lại, nếu khách hàng gây thiệt hại tài sản hoặc vi phạm quy định của căn hộ, chủ nhà và khách hàng tự thỏa thuận phí phạt hợp lý.
Nếu là một trong các trường hợp được yêu cầu đặt cọc (chủ nhà nêu rõ tại “Thông tin căn hộ” - “Đặt cọc”), khách hàng có thể lựa chọn đặt cọc trực tiếp với chủ nhà hoặc đặt cọc an toàn thông qua 2home.
ĐẶT CỌC TRỰC TIẾP VỚI CHỦ NHÀ
1/ Cách thức đặt cọc
Khách hàng đặt phòng qua website 2home.vn, thanh toán đơn đặt phòng (chưa bao gồm khoản tiền đặt cọc) và nhận hướng dẫn nhận phòng. Đơn đặt phòng gửi đến chủ nhà sẽ cập nhật thông tin khách hàng chưa đặt cọc. Chủ nhà chủ động liên hệ với khách hàng để yêu cầu khoản đặt cọc, thông thường trong vòng 01 ngày trước thời điểm khách hàng nhận phòng.
+ Khách hàng và chủ nhà nên chủ động lưu trữ biên lai, xác nhận giao dịch, bằng chứng vi phạm (nếu có) để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
+ Chủ nhà liên hệ với khách hàng yêu cầu đặt cọc bằng số điện thoại được gửi trong “Hướng dẫn nhận phòng”
+ Chủ nhà và khách hàng nên thận trọng với các giao dịch, nếu cần thiết có thể nhờ đến sự hỗ trợ xác minh từ 2home.
2/ Giải quyết phạt và hoàn trả tiền cọc
Nếu không có vi phạm hoặc gây thiệt hại, chủ nhà hoàn trả toàn bộ tiền cọc cho khách hàng (tự liên hệ)
Nếu xảy ra vi phạm hoặc gây thiệt hại, chủ nhà và khách hàng tự thỏa thuận mức phạt hợp lý. Chủ nhà hoàn trả số tiền cọc còn lại (nếu có) cho khách hàng sau khi trừ khoản phạt đã thỏa thuận (tự liên hệ). 2home sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến số tiền đặt cọc của khách hàng khi khách hàng đặt cọc trực tiếp với chủ nhà.
ĐẶT CỌC THUẬN TIỆN THÔNG QUA 2HOME
1/ Cách thức đặt cọc
Thanh toán tiền cọc cùng với đơn đặt phòng khi thao tác thanh toán đơn đặt phòng trên hệ thống 2home (các phương thức thanh toán tương tự như khi thanh toán đơn đặt phòng không cọc)
2/ Rút tiền cọc
a. Điều kiện rút cọc
Khách hàng có thể yêu cầu rút tiền cọc/ chuyển về số dư:
+ Ngay lập tức (toàn bộ tiền cọc): Nếu khách hàng không có bất cứ đơn đặt phòng nào hoặc tất cả các đơn đặt phòng đều ở trạng thái hoàn thành (đã trả phòng hoặc đã hủy) ít nhất 24 giờ và không có khiếu nại
+ Sau tối đa 05 ngày (phần tiền cọc còn lại sau khi trừ): Nếu xảy ra khiếu nại, khách hàng có thể yêu cầu rút/ chuyển cọc sau khi hoàn thành giải quyết khiếu nại phạt cọc từ chủ nhà, thời hạn giải quyết tối đa 5 ngày kể từ thời gian khách hàng trả phòng (theo thông tin trong đơn đặt phòng). Đồng thời, tất cả các đơn đặt phòng khác đều ở trạng thái hoàn thành (đã trả phòng hoặc đã hủy) ít nhất 24 giờ mà không xảy ra các vấn đề khiếu nại khác từ chủ nhà.
b. Cách thức rút tiền cọc
Nếu thanh toán đơn đặt phòng kèm tiền cọc hoặc nạp tiền cọc bằng phương thức chuyển khoản/cổng thanh toán, khách hàng có thể lựa chọn:
+ Yêu cầu rút tiền cọc về tài khoản ngân hàng cá nhân của khách hàng, 2home sẽ chuyển khoản tiền cọc trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu rút tiền cọc.
+ Chuyển về số dư 2home, số tiền cọc sẽ được chuyển về số dư tài khoản 2home của khách hàng ngay lập tức.
Nếu thanh toán đơn đặt phòng kèm tiền cọc hoặc nạp tiền cọc bằng phương thức sử dụng số dư tài khoản 2home, khách hàng chỉ có thể chuyển ngược tiền cọc trở về số dư 2home mà không thể yêu cầu rút tiền cọc, cách chuyển tiền cọc về số dư 2home như trên.
3/ Lưu trữ tiền cọc
Kết thúc đơn, khách hàng cũng có thể giữ lại khoản tiền cọc trên hệ thống 2home (không quy định thời hạn tối đa) để sử dụng đảm bảo cho đơn đặt phòng tiếp theo. Lưu ý, thông thường 01 khoản đặt cọc chỉ đủ đảm bảo cho 01 đơn đặt phòng. Khi khách hàng kết thúc đơn cũ (sau 24 giờ không khiếu nại hoặc sau 05 ngày nếu có khiếu nại), khoản cọc giữ lại (nếu đủ) mới có giá trị đảm bảo cho đơn khác. Nếu muốn đặt cọc cho nhiều đơn, khách hàng có thể nạp thêm tiền đặt cọc, sao cho: tổng số tiền ở mục “Đặt cọc” bằng hoặc lớn hơn tổng số tiền đặt cọc yêu cầu của tất cả các đơn đang đặt.
4/ Giải quyết khiếu nại
Khi xảy ra việc khách hàng gây thiệt hại đối với căn hộ hoặc vi phạm quy đinh của căn hộ, chủ nhà gửi “Yêu cầu phạt cọc”: gồm số tiền phạt, lý do và bằng chứng nếu có, tối đa trong 24 giờ sau khi đơn hoàn thành. Nếu quá 24 giờ không phát sinh khiếu nại, đơn được coi là không có vi phạm, số tiền cọc giữ nguyên, chủ nhà không thể khiếu nại sau đó.
Thông báo phạt cọc (nếu có) sẽ được gửi đến email của khách hàng:
- Nếu khách hàng đồng ý, với khoản phạt này, chọn “Đồng ý”, hệ thống sẽ trừ vào khoản tiền cọc của khách hàng.
- Nếu khách hàng không phản hồi email trong vòng 24 giờ kể từ khi email được gửi, điều này sẽ đồng nghĩa với việc khách hàng đồng ý và hệ thống tự động trừ tiền cọc
- Nếu khách hàng không đồng ý, ghi rõ lý do, số tiền phạt sẵn sàng chi trả, 2home sẽ gửi thông báo email đến chủ nhà.
+ Nếu chủ nhà đồng ý với khoản phạt khách hàng đề xuất, số tiền cọc của khách sẽ bị trừ khoản tương đương.
+ Nếu chủ nhà không phản hồi email trong vòng 24 giờ kể từ khi email được gửi, điều này đồng nghĩa với việc chủ nhà đồng ý mức đề xuất khách hàng đưa ra, hệ thống sẽ tự động trừ tiền cọc của khách.
+ Nếu chủ nhà không đồng ý với số tiền khách hàng đề xuất lại, 2home sẽ liên hệ với các bên và hỗ trợ giải quyết trong vòng 48 giờ làm việc.
Khoản phạt trừ tiền cọc của khách hàng, sẽ được chuyển về tài khoản của chủ nhà. Tất cả các giao dịch tiền cọc thông qua 2home đều được cập nhật tại “Tài khoản cá nhân” – “Lịch sử giao dịch tiền cọc qua 2home”. Trong mọi trường hợp khách hàng và chủ nhà nên lưu lại các bằng chứng nếu có để đảm bảo quyền lợi.

9. Đánh giá sao và nhận xét của khách hàng
Các nhận xét và xếp hạng sao hiển thị trên trang thông tin của mỗi căn hộ là của các thành viên đã đặt phòng và lưu trú tại căn hộ. Vì vậy mọi nhận xét và đánh giá sao đều là khách quan, chúng tôi không xác minh các xếp hạng được đưa ra và do đó không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các xếp hạng hiện tại. Chúng tôi, tại đây, tuyên bố khước từ bất kỳ khiếu nại, tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với các xếp hạng hiển thị trên Trang Web.
Đồng thời khi bạn nhận xét, đánh giá sao trên trang web, bạn phải chịu mọi trách nhiệm về nội dung của những đánh giá ​​mà bạn cung cấp hoặc đưa ra. Bạn cho phép chúng tôi hành động khi có một bên vi phạm các quyền của bạn hoặc quyền của chúng tôi.

10. Bảo mật
Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của bạn. Thông tin của bạn trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn. Sau khi hoàn thành quá trình đặt hàng, bạn sẽ thoát khỏi chế độ an toàn.
Bạn không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.
Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.

11. Quyền và nghĩa vụ
Bạn có thể sử dụng Trang Web để đặt phòng và, tại đây bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sẽ không đưa ra các yêu cầu đặt chỗ sai hoặc có tính đầu cơ để chặn trước các đặt chỗ hiện có. Bạn cam kết rằng các thông tin thanh toán bạn cung cấp là đúng sự thật và hoàn toàn chính xác. Bạn cũng đảm bảo cung cấp địa chỉ email và/hoặc các chi tiết về thông tin liên lạc của bạn đúng đắn và chính xác.
Liên quan đến các Điều Khoản Sử Dụng của Trang Web, bạn đồng ý không sử dụng Trang Web hoặc Nội Dung cho mục đích thương mại hoặc sử dụng trực tiếp hay gián tiếp cho bất cứ mục đích gì ngoài việc sử dụng cá nhân hoặc cho các mục đích trái pháp luật (bị pháp luật cấm) hoặc thực hiện bất cứ hành động nào vi phạm các Điều Khoản.
Bạn đồng ý không sử dụng Trang Web hoặc Nội Dung cho các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, hoặc các công nghệ nào khác có thể cản trở hoặc cố tình gây cản trở hoạt động của Trang Web này. Bạn đồng ý không sử dụng Trang Web này hoặc Nội Dung của nó cho các mục đích thương mại. Bạn đồng ý không tìm kiếm, tạo ra, truy vấn, sử dụng hoặc gửi các nhân tố tự động hoặc các hình thức công nghệ khác để thu thập hoặc lấy thông tin từ Trang Web này, hoặc can thiệp Trang Web này bằng cách khác.
Nếu bạn có yêu cầu đặc biệt, bạn phải liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng và kiểm tra xem các yêu cầu đặc biệt có thể được đáp ứng hay không. Xin lưu ý rằng tất cả các yêu cầu đặc biệt đều tùy thuộc vào tình trạng còn phòng trống hay không và không thể được 2home đảm bảo. Tùy theo chính sách của căn hộ áp dụng, đặt phòng của bạn sẽ bị hủy bỏ hoặc sửa đổi nếu các nhu cầu đặc biệt không thể được đáp ứng. Nếu có thể, yêu cầu của bạn sẽ được xác nhận ngay khi nhận phòng.
Trong quá trình lưu trú tại căn hộ, khách hàng cam kết thực hiện những điều khoản sau đây:
  1. Bạn đã hoàn thành quy trình booking theo đúng quy định của 2home và chủ nhà.
  2. Thông tin đã cung cấp cho 2home là đầy đủ và trung thực.
  3. Tuân thủ quy định về số lượng người sử dụng căn hộ của 2home và chủ nhà
  4. Không mang các chất độc hại, chất gây cháy nổ và các chất nguy hiểm khác vào căn hộ.
  5. Sử dụng căn hộ và các tài sản trong căn hộ phù hợp, đúng chức năng, mục đích và hướng dẫn sử dụng.
  6. Bảo quản căn hộ, không thực hiện những việc dễ gây ra sự tổn hại đến căn hộ và các tài sản trong căn hộ.
  7. Không sử dụng căn hộ để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật như: chứa chấp, che giấu tội phạm; tàng trữ, sử dụng, mua bán các chất ma tuý, heroin và các chất kích thích khác; môi giới mại dâm;…
  8. Không gây rối, gây ồn ào, mất trật tự trong căn hộ làm ảnh hưởng đến các căn hộ xung quanh.
  9. Không mang các tài sản, vật dụng trong căn hộ ra ngoài khỏi phạm vi căn hộ.
  10. Chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình trước pháp luật.
Nếu bạn thực hiện những hành vi vi phạm những cam kết trên, chúng tôi có quyền chấm dứt việc cho bạn thuê căn hộ và buộc khách hàng chịu trách nhiệm đối với những hành vi đó. Trong trường hợp bạn thực hiện những hành vi trái pháp luật, ngoài việc chịu trách nhiệm đối với công ty, bạn sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật.

12. Giới hạn trách nhiệm
2HOME không phải là đơn vị đại diện, sở hữu, quản lý, điều hành, kiểm soát hoặc đảm bảo cho bất kỳ căn hộ nào trên trang web hoặc các trang kết nối. Trách nhiệm của 2HOME chỉ cho phép thực hiện việc đặt phòng, là trung gian giao dịch giữa Khách hàng và Chủ Nhà. Chúng tôi cam kết cho thuê phòng còn trống được cung cấp bởi các Chủ nhà thành viên, và không cho bán số căn hộ nhiều hơn số căn hộ 2HOME có. Trong trường hợp không có phòng trống do chủ nhà đã cho thuê trong thời gian chờ khách chuyển khoản hoặc chủ nhà không kịp thời cập nhật lịch trống của căn hộ tại trang web, chúng tôi sẽ phối hợp với chủ nhà để tìm phương án sắp xếp căn hộ tương đương cho khách tại căn hộ khác. Nếu không tìm thấy căn hộ phù hợp, chúng tôi sẽ hoàn lại 100% số tiền Khách hàng đã thanh toán.
Các chủ nhà có trách nhiệm cung cấp nơi lưu trú và đón tiếp những khách hàng đã đặt phòng thông qua trang web theo đúng nội dung đã thỏa thuận. Sau khi Khách hàng đã đặt phòng thành công tại cơ sở lưu trú thông qua trang web, chúng tôi không chịu trách nhiệm với các vấn đề của Khách hàng trong thời gian sử dụng dịch vụ tại căn hộ.
Chúng tôi nỗ lực hết mình để đảm bảo tất các mức giá hoặc thông tin hiển thị trên trang web là chính xác vào thời điểm phát hành. Tuy nhiên, các thay đổi về điều kiện kinh tế, thiên nhiên có thể xảy ra sau ngày phát hành làm các thông tin hiển thị trên Trang web không còn chính xác hoặc không còn phản ánh tình trạng hiện thời. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối mọi đảm bảo hoặc trách nhiệm liên quan đến tính chính xác, đầy đủ, hoàn thiện hoặc sự phù hợp của tất cả nội dung đăng tải trên Trang web.

13. Miễn trừ trách nhiệm
Các căn hộ trên trang web là các đơn vị độc lập, không phải là đại lý, chi nhánh hay đơn vị trực thuộc của chúng tôi. Chúng tôi là đơn vị trung gian cung cấp dịch vụ đặt phòng tại các căn hộ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các lỗi, sai sót, vi phạm hoặc sơ suất của bất kỳ căn hộ hay chủ nhà nào gây ảnh hưởng tới Khách hàng.
Các thông tin xếp hạng phòng trên trang web chỉ nhằm mục đích hướng dẫn chung, là tài liệu tham khảo cho khách hàng trong việc chọn lựa sản phẩm dịch vụ phù hợp, chúng tôi không đảm bảo về tính chính xác của các xếp hạng. Chúng tôi từ chối mọi tuyên bố, bảo đảm hoặc trách nhiệm liên quan đến chất lượng hoặc tính phù hợp của tất cả các căn hộ trên trang web của chúng tôi.
Các nhận xét về căn hộ do khách hàng gửi cho chúng tôi được xem là không có tính chất bảo mật và cũng không phải là thông tin sở hữu độc quyền. Chúng tôi không có bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào trong việc ghi nhận quyền tác giả cho người gửi.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót, thiệt hại, mất mát nào do hỏng hóc máy móc từ máy chủ gây ra, vi rút xâm nhập, không kết nối được internet, thiên tai, ...
Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại, mất mát của Khách hàng tại căn hộ hoặc khoản phí nào phát sinh liên quan đến những sản phẩm hay những dịch vụ tại căn hộ do chủ nhà cung cấp.
Không ảnh hưởng đến các quy định của điều khoản, trách nhiệm của mỗi bên được giới hạn và loại trừ trong phạm vi rộng nhất được pháp luật cho phép, chẳng hạn như đối với thương tích cá nhân và thiệt hại về tính mạng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, do hay liên quan đến việc sử dụng trang web này hay sử dụng liên kết trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở những thiệt hại riêng biệt, ngẫu nhiên, xử phạt hay do hậu quả hoặc những tổn thất kinh tế khác, cho dù là chúng tôi đã được khuyến cáo về khả năng của tổn thất hoặc thiệt hại có thể xảy ra. Biện pháp khắc phục duy nhất mà bạn có được là chấm dứt việc sử dụng trang web này.

14. Chấm dứt
Chỉ chúng tôi có toàn bộ quyền quyết định đối với việc thay đổi, trì hoãn, tạm ngừng hoặc ngừng trang web này và/hoặc một phần của trang web. Bao gồm cả các dịch vụ hoặc sản phẩm được cung cấp trên trang web này, và/hoặc việc sử dụng trang web này, hoặc một phần của website vào bất cứ lúc nào và/hoặc vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước cho Thành viên.
Trong trường hợp chấm dứt, Thành viên vẫn bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ trong Điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các đảm bảo, bồi thường, khước từ và giới hạn của các nghĩa vụ pháp lý mà bạn đã đồng ý.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm với Thành viên hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt hoặc đình chỉ sự truy cập của Thành viên vào trang web 2home.vn.

15. Điều khoản chung
Tất cả những điều khoản được công nhận bởi pháp luật Việt Nam.
Những điều khoản này sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết giữa thành viên và chúng tôi về đối tượng của các điều khoản, và sẽ thay thế mọi thỏa thuận trước đây, dù bằng văn bản hoặc bằng lời nói, giữa thành viên và 2HOME liên quan đến đối tượng của các điều khoản.
Nếu bạn sử dụng trang web cho hoặc thay mặt cho một bên thứ ba, chẳng hạn như một thành viên trong gia đình hoặc một người bạn đồng hành, bạn có trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào trong tính chính xác của thông tin cung cấp liên quan đến việc sử dụng này. Ngoài ra, bạn phải thông báo cho bên thứ ba tất cả các điều khoản áp dụng. Khi sử dụng trang web thay mặt hoặc đại diện cho một bên thứ ba, bạn đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi không bị tổn hại đối với bất kỳ và mọi trách nhiệm, tổn thất, thiệt hại, kiện tụng và cáo buộc bao gồm cả các khoản chi phí pháp lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến các vi phạm của các điều khoản này hoặc do sơ suất của bạn và/hoặc các bên thứ ba.
Thành viên không thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất cứ quyền và nghĩa vụ nào của Thành viên theo các điều khoản này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của 2HOME.
Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ các điều khoản (hoặc các phần của điều khoản) theo quyết định của riêng chúng tôi. Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản bất cứ lúc nào bằng cách đăng tải bản sửa đổi trên trang web. Phiên bản mới nhất của Điều khoản hoạt động sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước đó.
Các thông báo được đưa ra theo Điều khoản hoạt động này sẽ được coi là đã được đưa ra một cách đầy đủ nếu các thông báo này được lập thành văn bản và được gửi bảo đảm hoặc dịch vụ báo phát hoặc phương cách tương đương tới các bên liên quan (tại địa chỉ trụ sở của chúng tôi, hoặc tại địa chỉ khác được thông báo).
© 2023 - Công ty TNHH 2home
Liên hệ
Các câu hỏi thường gặp
Chính sách bảo mật
Kênh host