HƯỚNG DẪN ĐẶT CỌC
Tiền cọc là khoản tiền đặt thêm (ngoài tiền thanh toán đơn đặt phòng) để đảm bảo khách hàng không làm hư hại, làm mất tài sản, vi phạm quy định trong căn hộ. Tiền cọc không có chức năng thanh toán đặt phòng hoặc giữ phòng. Chủ nhà đưa ra quy định cụ thể các trường hợp cần thu tiền cọc, số tiền và liệt kê các khoản phạt chi tiết (nếu có). Trong trường hợp thuê dài ngày, chủ nhà có thể tự thỏa thuận và yêu cầu khách hàng bổ sung thêm tiền cọc.
Khoản tiền này sẽ do chủ nhà tự thu của khách hoặc 2home thu hộ chủ nhà, được hoàn trả lại toàn bộ cho khách nếu không có thiệt hại nào từ căn hộ và khách không vi phạm quy định của căn hộ. Ngược lại, nếu khách hàng gây thiệt hại tài sản hoặc vi phạm quy định của căn hộ, chủ nhà và khách hàng tự thỏa thuận phí phạt hợp lý.
Nếu là một trong các trường hợp được yêu cầu đặt cọc (chủ nhà nêu rõ tại “Thông tin căn hộ” - “Đặt cọc”), khách hàng có thể lựa chọn đặt cọc trực tiếp với chủ nhà hoặc đặt cọc thuận tiện thông qua 2home.
Đọc kĩ chính sách chỉnh sửa, hoàn tiền của 2home, xác nhận số tiền được hoàn.
I. ĐẶT CỌC TRỰC TIẾP VỚI CHỦ NHÀ
1. Cách thức đặt cọc
Khách hàng đặt phòng qua website 2home.vn, thanh toán đơn đặt phòng (chưa bao gồm khoản tiền đặt cọc) và nhận hướng dẫn nhận phòng. Đơn đặt phòng gửi đến chủ nhà sẽ cập nhật thông tin khách hàng chưa đặt cọc. Chủ nhà chủ động liên hệ với khách hàng để yêu cầu khoản đặt cọc, thông thường trong vòng 01 ngày trước thời điểm khách hàng nhận phòng.
- Khách hàng và chủ nhà nên chủ động lưu trữ biên lai, xác nhận giao dịch, bằng chứng vi phạm (nếu có) để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
- Chủ nhà liên hệ với khách hàng yêu cầu đặt cọc bằng số điện thoại được gửi trong “Hướng dẫn nhận phòng”
- Chủ nhà và khách hàng nên thận trọng với các giao dịch, nếu cần thiết có thể nhờ đến sự hỗ trợ xác minh từ 2home.
2. Giải quyết phạt và hoàn trả tiền cọc
- Nếu không có vi phạm hoặc gây thiệt hại, chủ nhà hoàn trả toàn bộ tiền cọc cho khách hàng (tự liên hệ)
- Nếu xảy ra vi phạm hoặc gây thiệt hại, chủ nhà và khách hàng tự thỏa thuận mức phạt hợp lý. Chủ nhà hoàn trả số tiền cọc còn lại (nếu có) cho khách hàng sau khi trừ khoản phạt đã thỏa thuận (tự liên hệ). 2home sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến số tiền đặt cọc của khách hàng khi khách hàng đặt cọc trực tiếp với chủ nhà.
II. ĐẶT CỌC THUẬN TIỆN THÔNG QUA 2HOME
1. Cách thức đặt cọc
Khi đặt phòng, tại mục “Đặt cọc”, khách hàng chọn ô “Tôi thuộc một trong các trường hợp trên và muốn đặt cọc thuận tiện thông qua 2home”. Sau khi chọn ô này, số tiền cọc sẽ được tính trực tiếp vào giá trị thanh toán của đơn đặt phòng.
deposit-method
2. Rút tiền cọc
a. Điều kiện rút cọc
Khách hàng có thể yêu cầu rút tiền cọc/ chuyển về số dư:
- Ngay lập tức (toàn bộ tiền cọc): Nếu khách hàng không có bất cứ đơn đặt phòng nào hoặc tất cả các đơn đặt phòng đều ở trạng thái hoàn thành (đã trả phòng hoặc đã hủy) ít nhất 24 giờ và không có khiếu nại
- Sau tối đa 05 ngày (phần tiền cọc còn lại sau khi trừ): Nếu xảy ra khiếu nại, khách hàng có thể yêu cầu rút/ chuyển cọc sau khi hoàn thành giải quyết khiếu nại phạt cọc từ chủ nhà, thời hạn giải quyết tối đa 5 ngày kể từ thời gian khách hàng trả phòng (theo thông tin trong đơn đặt phòng). Đồng thời, tất cả các đơn đặt phòng khác đều ở trạng thái hoàn thành (đã trả phòng hoặc đã hủy) ít nhất 24 giờ mà không xảy ra các vấn đề khiếu nại khác từ chủ nhà.
b. Cách thức rút tiền cọc
Nếu thanh toán đơn đặt phòng kèm tiền cọc bằng phương thức chuyển khoản/cổng thanh toán, khách hàng có thể lựa chọn:
- Rút tiền cọc: Tại “Tài khoản cá nhân” mục “Quản lý đặt phòng”, chọn “Rút cọc” rồi Điền đầy đủ và chính xác thông tin chuyển khoản, sau đó chọn “Xác nhận”, 2home sẽ chuyển khoản lại tiền cọc trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu rút tiền.
- Chuyển về số dư 2home: Tại “Tài khoản cá nhân” mục “Quản lý đặt phòng”, chọn “ Rút cọc” rồi chọn “Chuyển về số dư”, sau đó chọn “Xác nhận“ lúc này số tiền cọc sẽ được chuyển về số dư tài khoản 2home của khách hàng ngay lập tức.
Nếu thanh toán đơn đặt phòng kèm tiền cọc bằng phương thức sử dụng số dư tài khoản 2home, tiền cọc sẽ tự động được chuyển về tài khoản số dư 2home của khách hàng.
provide-deposit-infodedeposit-infoconfirm
3. Lưu trữ tiền cọc
Kết thúc đơn, khách hàng cũng có thể giữ lại khoản tiền cọc trên hệ thống 2home (không quy định thời hạn tối đa) để sử dụng tự động đảm bảo cho đơn đặt phòng tiếp theo. Lưu ý, thông thường 01 khoản đặt cọc chỉ đủ đảm bảo cho 01 đơn đặt phòng. Khi khách hàng kết thúc đơn cũ (sau 24 giờ không khiếu nại hoặc sau 05 ngày nếu có khiếu nại), khoản cọc giữ lại (nếu đủ) mới có giá trị đảm bảo cho đơn khác. Nếu muốn đặt cọc cho nhiều đơn, khách hàng có thể nạp thêm tiền đặt cọc, sao cho: tổng số tiền ở mục “Đặt cọc” bằng hoặc lớn hơn tổng số tiền đặt cọc yêu cầu của tất cả các đơn đang đặt.
4. Giải quyết khiếu nại
Khi xảy ra việc khách hàng gây thiệt hại đối với căn hộ hoặc vi phạm quy định của căn hộ, chủ nhà gửi “Yêu cầu phạt cọc”: gồm số tiền phạt, lý do và bằng chứng nếu có, tối đa trong 24 giờ sau khi đơn hoàn thành. Nếu quá 24 giờ không phát sinh khiếu nại, đơn được coi là không có vi phạm, số tiền cọc giữ nguyên, chủ nhà không thể khiếu nại sau đó.
complain-clickcomplain-info
Thông báo phạt cọc (nếu có) sẽ được gửi đến email của khách hàng:
- Nếu khách hàng đồng ý với khoản phạt này, chọn “Đồng ý”, hệ thống sẽ trừ vào khoản tiền cọc của khách hàng.
- Nếu khách hàng không phản hồi email trong vòng 24 giờ kể từ khi email được gửi, điều này sẽ đồng nghĩa với việc khách hàng đồng ý và hệ thống tự động trừ tiền cọc
- Nếu khách hàng không đồng ý, ghi rõ lý do, số tiền phạt sẵn sàng chi trả, 2home sẽ gửi thông báo email đến chủ nhà.
+ Nếu chủ nhà đồng ý với khoản phạt khách hàng đề xuất. Số tiền cọc của khách sẽ bị trừ khoản tương đương.
+ Nếu chủ nhà không phản hồi email trong vòng 24 giờ kể từ khi email được gửi, điều này đồng nghĩa với việc chủ nhà đồng ý mức đề xuất khách hàng đưa ra, hệ thống sẽ tự động trừ tiền cọc của khách.
+ Nếu chủ nhà không đồng ý với khoản khách hàng đề xuất. 2home sẽ liên hệ với các bên và hỗ trợ giải quyết trong vòng 48 giờ làm việc.
Khoản phạt trừ tiền cọc của khách hàng, sẽ được chuyển về tài khoản của chủ nhà.

Tin tức
2HOME - "MIỀN ĐẤT VÀNG" TỐI ƯU DOANH THU KINH DOANH HOMESTAY
02-12-2019
2HOME - "MIỀN ĐẤT VÀNG" TỐI ƯU DOANH THU KINH DOANH HOMESTAY
02-12-2019
2HOME - "MIỀN ĐẤT VÀNG" TỐI ƯU DOANH THU KINH DOANH HOMESTAY
02-12-2019
2HOME - "MIỀN ĐẤT VÀNG" TỐI ƯU DOANH THU KINH DOANH HOMESTAY
02-12-2019