HƯỚNG DẪN THANH TOÁN
1. CÁCH THỨC THANH TOÁN:
Bạn có thể thanh toán qua các hình thức sau:
 • Số dư tài khoản 2 home
  pay-orderconfirm
 • Chuyển khoản ngân hàng
  Lưu ý: Đối với hình thức chuyển khoản ngân hàng, bạn click “copy” để sao chép đúng số tài khoản và nội dung chuyển khoản như 2home đã lưu ý. 2home không chịu trách nhiệm trong trường hợp bạn chuyển khoản sai tài khoản đích, nội dung. Sau khi chuyển khoản, bạn giữ lại biên lai hoặc xác nhận giao dịch thành công để đối chứng khi cần thiết.
  select-bank
 • Thẻ ATM nội địa
  atmconfirm-atm
 • Thẻ Visa, Master, JCB, America Express
  visaconfirm-visa
 • Momo
  momo
2. QUY TRÌNH THANH TOÁN:
 • Chọn “Quản lý đặt phòng”, rồi chọn “Thanh toán”
  home-clickorder-list
 • Với các căn hộ “Yêu cầu đặt phòng”/ bạn cũng có thể thanh toán như sau: Tại mail xác nhận tình trạng phòng còn trống của 2home, chọn “Thanh toán ngay”, màn hình sẽ hiển thị về các bước thanh toán như trên.
  email
3. THỜI GIAN THANH TOÁN:
Đơn đặt phòng cần được thanh toán trong tối đa 24 tiếng kể từ khi 2home xác nhận tình trạng phòng, trước giờ nhận phòng. Trong thời gian chờ thanh toán, 2home sẽ hủy đơn đặt phòng trong những trường hợp sau:
 • Căn hộ có người khác đặt phòng, đã tiến hành thanh toán
 • Đơn đặt phòng đã đến giờ nhận phòng nhưng chưa được thanh toán
 • Đơn đặt phòng ở trạng thái “Chờ thanh toán” quá 24 tiếng

© 2024 - Công ty TNHH 2home
Liên hệ
Các câu hỏi thường gặp
Chính sách bảo mật
Kênh host